سودابه صبور

سودابه صبور متولد پنجم آبان 1355، رشته تحصیلی گرافیک، دارای یک فرزند به نام پوریا، با روحیات یک خانم آبانی، هرگز مشکلات او را از پادر نیاورده، دارای خلاقیت فراوان، شوخ طبع و شاد و پرانرژی، راستگو و رسیدن به هدف برای او مهم است، او دوست دارد در کنار یک ورزشکار نمومنه یک مادر خوب برای فرزندش باشد.

گالری تصاویر سودابه صبور

سودابه صبور

سودابه صبور متولد پنجم آبان 1355

رشته تحصیلی گرافیک

دارای یک فرزند به نام پوریا

با روحیات یک خانم آبانی، هرگز مشکلات او را از پادر نیاورده

دارای خلاقیت فراوان

شوخ طبع و شاد و پرانرژی

راستگو و رسیدن به هدف برای او مهم است

چند سال است که به صورت حرفه ای این رشته را دنبال میکنید؟

بنده 6 سال است که به صورت حرفه ای در حال تمرینم و با همه ناهنجاریها و مشکلاتم هرگز رهاش نکردم.

آیا یک ورزشکار نیاز به مکمل دارد؟

مکمل غذایی یعنی کامل کننده غذا، اگر فعالیت ورزشی ما بیشتر از جذب ورودی کالری ما باشد مجبوریم مکملها را استفاده کنیم. .

نظر شما درباره ی میس المپیا؟
من به دنبال میس المپیا هستم.  آرزو داشتم مثل مسابقات شنا که خانمها در سالنی مجزا انجام میدهند، جایگاهی هم برای زیبایی اندام داشتیم برای بانوان وطنم

پیشنهاد شما برای آسیب دیدگی کمتر ورزشکاران در حین تمرین؟
ورزش بدنسازی و کار با وزنه هرگز آسیب نمیزند مگر در مواردی از قبیل:
– تمرکز نکردن هنگام تمرین
– وزنه بیشتر از توان زدن
– شوخی حین تمرین
– آموزش ناصحیح و توجه نکردن مربی سالن
– آسیبهای مخفی و خاموش فرد
– کمبود استراحت و مواد لازم بدن و تعذیه نامناسب

سودابه صبور
سودابه صبور متولد پنجم آبان 1355
رشته تحصیلی گرافیک
دارای یک فرزند به نام پوریا
با روحیات یک خانم آبانی، هرگز مشکلات او را از پادر نیاورده
دارای خلاقیت فراوان
شوخ طبع و شاد و پرانرژی
راستگو و رسیدن به هدف برای او مهم است

چند سال است که به صورت حرفه ای این رشته را دنبال میکنید؟

بنده 6 سال است که به صورت حرفه ای در حال تمرینم و با همه ناهنجاریها و مشکلاتم هرگز رهاش نکردم.
آیا یک ورزشکار نیاز به مکمل دارد؟

مکمل غذایی یعنی کامل کننده غذا، اگر فعالیت ورزشی ما بیشتر از جذب ورودی کالری ما باشد مجبوریم مکملها را استفاده کنیم. .
نظر شما درباره ی میس المپیا؟
من به دنبال میس المپیا هستم. آرزو داشتم مثل مسابقات شنا که خانمها در سالنی مجزا انجام میدهند، جایگاهی هم برای زیبایی اندام داشتیم برای بانوان وطنم
پیشنهاد شما برای آسیب دیدگی کمتر ورزشکاران در حین تمرین؟
ورزش بدنسازی و کار با وزنه هرگز آسیب نمیزند مگر در مواردی از قبیل:
– تمرکز نکردن هنگام تمرین
– وزنه بیشتر از توان زدن
– شوخی حین تمرین
– آموزش ناصحیح و توجه نکردن مربی سالن
– آسیبهای مخفی و خاموش فرد
– کمبود استراحت و مواد لازم بدن و تعذیه نامناسب
سودابه صبور
سودابه صبور متولد پنجم آبان 1355
رشته تحصیلی گرافیک
دارای یک فرزند به نام پوریا
با روحیات یک خانم آبانی، هرگز مشکلات او را از پادر نیاورده
دارای خلاقیت فراوان
شوخ طبع و شاد و پرانرژی
راستگو و رسیدن به هدف برای او مهم است

چند سال است که به صورت حرفه ای این رشته را دنبال میکنید؟

بنده 6 سال است که به صورت حرفه ای در حال تمرینم و با همه ناهنجاریها و مشکلاتم هرگز رهاش نکردم.
آیا یک ورزشکار نیاز به مکمل دارد؟

مکمل غذایی یعنی کامل کننده غذا، اگر فعالیت ورزشی ما بیشتر از جذب ورودی کالری ما باشد مجبوریم مکملها را استفاده کنیم. .
نظر شما درباره ی میس المپیا؟
من به دنبال میس المپیا هستم. آرزو داشتم مثل مسابقات شنا که خانمها در سالنی مجزا انجام میدهند، جایگاهی هم برای زیبایی اندام داشتیم برای بانوان وطنم
پیشنهاد شما برای آسیب دیدگی کمتر ورزشکاران در حین تمرین؟
ورزش بدنسازی و کار با وزنه هرگز آسیب نمیزند مگر در مواردی از قبیل:
– تمرکز نکردن هنگام تمرین
– وزنه بیشتر از توان زدن
– شوخی حین تمرین
– آموزش ناصحیح و توجه نکردن مربی سالن
– آسیبهای مخفی و خاموش فرد
– کمبود استراحت و مواد لازم بدن و تعذیه نامناسب
سودابه صبور
سودابه صبور متولد پنجم آبان 1355
رشته تحصیلی گرافیک
دارای یک فرزند به نام پوریا
با روحیات یک خانم آبانی، هرگز مشکلات او را از پادر نیاوردهدارای خلاقیت فراوان
شوخ طبع و شاد و پرانرژی
راستگو و رسیدن به هدف برای او مهم است

چند سال است که به صورت حرفه ای این رشته را دنبال میکنید؟

بنده 6 سال است که به صورت حرفه ای در حال تمرینم و با همه ناهنجاریها و مشکلاتم هرگز رهاش نکردم.
آیا یک ورزشکار نیاز به مکمل دارد؟

مکمل غذایی یعنی کامل کننده غذا، اگر فعالیت ورزشی ما بیشتر از جذب ورودی کالری ما باشد مجبوریم مکملها را استفاده کنیم. .
نظر شما درباره ی میس المپیا؟
من به دنبال میس المپیا هستم. آرزو داشتم مثل مسابقات شنا که خانمها در سالنی مجزا انجام میدهند، جایگاهی هم برای زیبایی اندام داشتیم برای بانوان وطنم
پیشنهاد شما برای آسیب دیدگی کمتر ورزشکاران در حین تمرین؟
ورزش بدنسازی و کار با وزنه هرگز آسیب نمیزند مگر در مواردی از قبیل:
– تمرکز نکردن هنگام تمرین
– وزنه بیشتر از توان زدن
– شوخی حین تمرین
– آموزش ناصحیح و توجه نکردن مربی سالن
– آسیبهای مخفی و خاموش فرد
– کمبود استراحت و مواد لازم بدن و تعذیه نامناسب

شرکت ویستا رادین آپادانا

شرکت ویستارادین آپادانا به شماره ثبتی 441982 مورخ 1392 پس از اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیت از وزرات بهداشت ودرما ن وآموزش پزشکی گردید و با اتکا به بیش از سالها سابقه ی فعالیت شرکت و جمعی از متخصصین با تجربه و متعهد در حوزه فعالیت در زمینه تولید و واردات مکمل های غذایی با هدف ارتقاء سطح سلامت و مصرف بهینه جامعه همگام با موازین اجتماعی و قانونی جهت ارائه کالا و خدمات به کلیه شرکتها ، نهادها و سازمان ها تآسیس گردید.این شرکت محصولات خود را با امکانات بسیار ویژه و منحصر به فرد طراحی و اجرا نموده و تاکنون با بیش از ده ها شرکت معتبر در زمینه مکمل های غذایی همکاری داشته است.